Tutkimus ja kehitys

| More

RAMK_C35_kansi.jpgHelena Kangastie ja Tanja Sutinen (toim.)
Aluevaikuttavuutta tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnalla
2013

Esittely

 Yrttiaho Liisa, Lohiniva Vuokko
AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN SUUNTAA ETSIMÄSSÄ
ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN T&K -TOIMINNAN KOHDEALUEET JA INTEGROITUMINEN KOULUTUSTEHTÄVÄÄN
[2007]

Esittely