Hyvinvointialojen simulaatio- ja virtuaalikeskuksesta oppimis- ja kehittämisympäristö

| More
Julkaisussa kuvataan Rovaniemen ammattikorkeakoulun terveys- ja liikunta-alan oppimis- ja kehittämisympäristöä, ENVI-simulaatio- ja virtuaalikeskusta.
Simulaatio- ja virtuaaliympäristöt ovat todellisuutta jäljitteleviä oppimisympäristöjä.

ENVIä tarkastellaan neljän oppimisen tilan kautta. Fyysiset tilat on rakennettu neljään luokkahuoneeseen. Oppimisympäristö on vuorovaikutteinen, simulaatio- ja virtuaaliympäristö käytännön hoito- ja palveluprosessien tai yksittäisten hoitotilanteiden harjoitteluun. Mentaalinen tila koostuu käsitteistä, teorioista ja malleista, joilla pyritään saamaan jäsennystä tavoitellun abstraktin oppimistavoitteen toteuttamiselle. ENVIin kehitettiin useita asiakas- / potilaslähtöisen osaamisen työvälineitä. Sosiaaliseen tilaan kuuluvat kaikki tilassa vaikuttavat vuorovaiku-tussuhteet ja toimintaa ohjaavat kulttuuriset arvot ja normit. Yksilön kokemukset ovat sidoksissa hänen identiteettiinsä, uskomuksiinsa, arvoihinsa ja sosiaalisiin taitoihinsa. Vaikka materiaalinen ympäristö on sama, henkilökohtaiset kokemukset voivat olla erilaisia, jopa vastakkaisia.

ENVI – hyvinvointialojen simulaatio- ja virtuaalikeskus haastaa kokeilemaan, tekemään ja ajattelemaan ammattiosaamisen kehittymistä uudella tavalla.


Kerttu Oikarinen, Helena Kangastie ja Outi Tieranta(toim.) 2013. ENVI - Hyvinvointialojen simulaatio- ja virtuaalikeskuksesta oppimis- ja kehittämisympäristö.

Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C nro 36

Laajuus 82 s
ISSN 1239-7741
ISBN 978-952-5923-60-5 (PDF)
ISBN 978-952-5923-59-9 (nid.)


Hinta 15€

Lataa PDF
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK