ECTS ja Diploma Supplement

| More

ECTS-järjestelmä

ECTS on opiskelijakeskeinen opintosuoritusten kertymis- ja siirtojärjestelmä, joka perustuu oppimistulosten ja -prosessien avoimuuteen. Järjestelmä pyrkii helpottamaan tutkintojen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua, toteutusta, arviointia, kansainvälisten opintojen vastavuoroista tunnustamista ja opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. ECTS-järjestelmää käytetään EU-maissa yleisesti virallisessa korkea-asteen koulutuksessa.

ECTS opintopisteet perustuvat siihen työmäärään, mitä opiskelijoilta vaaditaan ennaltamääritettyjen oppimistulosten saavuttamiseksi.

Oppimistulokset kuvaavat niitä asioita, joita opiskelijan tulee tietää, ymmärtää ja pystyä tekemään onnistuneesti suoritetun oppimisprosessin jälkeen.

Työmäärä kertoo opiskelijan keskimääräisestä ajantarpeesta kaikkien oppimiseen liittyvien edellytysten suorittamiseen, jotta oppimistulokset saavutettaisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi luennot, seminaarit, projektit, käytännön harjoitteet, itseopiskelu sekä tentit ja kokeet.

60 opintopistettä on kokopäiväisen opiskelijan lukuvuosittainen työmäärä. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa opiskelijan työmäärä lukuvuodessa on 1600 tuntia, jolloin yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työmäärää. Kaikkien suoritettavien opintojaksojen työmäärä on ilmoitettu opintopisteissä ECTS:n määritysten mukaisesti.


Diploma Supplement

Rovaniemen ammattikorkeakoulu antaa jokaiselle tutkinnon suorittaneelle opiskelijalle englanninkielisen Diploma Supplement-liitteen suomenkielisen tutkintotodistuksen lisäksi . Diploma Supplement-liite sisältää myös englanninkielisen Transcript of Recordsin, josta käy ilmi suoritetut opintojaksot ja arvosanat.

Diploma Supplement -liite on tarkoitettu kansainväliseen käyttöön, työ- tai opiskelupaikan hakemisen helpottamiseksi. Diploma Supplement helpottaa valmistuneiden liikkuvuutta ja tutkintojen ammatillista ja akateemista tunnustamista. Diploma Supplement ei ole käännös tutkinnon suorittaineiden saamasta tutkintotodistuksesta, vaan nimensä mukaisesti sen liite. Se ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta eikä ole CV.

Diploma Supplement on EU:n, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti suunnittelema liite, joka antaa lisätietoja opiskelijan suorittamista opinnoista, tutkinnon tasosta sekä tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta jatko-opinnoissa ja työelämässä. Suomessa sen antaminen on määritetty lainsäädännössä.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK