Opinnäytetyöseminaari, ylempi AMK - ilmoittautumislomake

| More

Ylempi AMK

Opinnäytetyöseminaareihin ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen esitystä. Ilmoita onko kyseessä valmiin työn esitys vai väliseminaari. Ilmoita vertaisarvioija jos on jo tiedossa. Merkitse osallistumisesi kypsyyskokeeseen, jos haluat kirjoittaa sen esityspäivänä.

 Tekijän nimi ja ryhmätunnus  
 Koulutusohjelma  
 Opinnäytetyön nimi  
 Työn ohjaaja(t)  
 Vertaisarvioija  
 Valmis työ vai väliseminaari  
 Esityksen ajankohta  
 Osallistun kypsyyskokeeseen  
 HUOM! (lisätietoja tarvittaessa)  
 
 

 

Tyhjennä