Tentit ja seminaarit

| More

Tentit

Opintojaksojen tenttejä järjestetään opintojaksojen yhteydessä ja yleisinä tenttipäivinä. Yleisiin tenttitilaisuuksiin on ilmoittauduttava kirjallisesti viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää.

Ilmoittautumiskuorien ja -lomakkeiden tarkemmat palautustavat koulutusalakohtaisilla sivuilla.

Opiskelijalla on kaksi hylätyn opintojakson suoritusmahdollisuutta ja yksi hyväksytyn opintosuorituksen arvosanan korotusmahdollisuus. Uusintamahdollisuus on käytettävä kahden lukukauden aikana opintojakson päättymisestä.

Suoritusyritykseksi lasketaan myös ne kerrat, jolloin opiskelija ilmoittautuu tenttiin, mutta jättää osallistumatta tai ei vastaa tehtäviin. 

Ylemmät AMK-tutkinnot

Ilmoittautuminen rästitentteihin oman alan ohjeiden mukaan.
Yleiset tenttipäivät
Yleiset tenttipäivät:  Arvosanajaoston kokoukset:  
Ma 20.1.2014 16.30 – 19.30 17.1.2014
Ma 17.2.2014 16.30 – 19.30 14.2.2014
Ma 17.3.2014 16.30 – 19.30 14.3.2014
Ma 14.4.2014 16.30 – 19.30 11.4.2014
Ma 12.5.2014 16.30 – 19.30 16.5.2014
Ma 2.6.2014 16.30 – 19.30 11.6.2014